Owen Shiers: Gafael Tir

Gafael Tir

Mae Gafael tir yn sioe yn dilyn hynt a helynt y werin a’u brwydr dros fywyd gwell. Adroddir eu straeon i gyfeiliant hen faledi a chaneuon, a chawn glywed am frenhinoedd, ffermwyr yn croeswisgo, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau. Dyma fil o flynyddoedd o hanes wedi ei wasgu i mewn i un perfformiad. Ynghyd â thynnu ar gelfyddydau gwerin Cymru, mae’r sioe’n cyffwrdd ar wleidyddiaeth, hawliau dynol, rhyddid meddwl a mynegiant, yr hawl i wrthdystio a hanes democratiaeth ym Mhrydain.

Gyda Owen Shiers, Gwilym Morus-Baird and Bethan Lloyd

Gafael tir explores the history of y werin (‘the Welsh common folk’), and their struggle for a better life. Their tales are told and their old ballads are sung as we meet kings, cross dressing farmers, radical preachers, land workers and unions; a thousand years of history squeezed into one performance. Drawing on Welsh folk arts, the show touches on politics, human rights, freedom of thought and expression, the right to protest and the history of British democracy. 

With Owen Shiers, Gwilym Morus-Baird and Bethan Lloyd