Iona Hannagan-Lewis

Athrawes ioga o Gaerdydd ydw i. Yn ystod fy ngwersi fy nod yw i greu awyrgylch ble gall pobl ymlacio a mwynhau eu cyrff, a theimlo rhyddhad rhag straenau bywyd. P’un ai ydych chi’n ymarferiwr profiadol neu newydd dechrau, mae croeso cynnes i bawb. Mae’n bleser i mi ddysgu fel rhan o’r wyl, ac i fwynhau ysbrydoliaeth y tir hudol hwn.

I am a Cardiff-based yoga teacher. During my yoga classes I aim to create an environment where people can settle into their bodies, and find refuge from the stresses and strains of daily life. Whether you are an experienced practitioner or are newer to yoga, all are welcome! I’m particularly excited to be teaching in the magical location of Coed Hills, and to share in the inspiration that this land has to offer.